fbpx

Privacy Policy

Brink Multimedia, gevestigd aan Roerdomp 25 ter Meppel, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://brinkmultimedia.nl

De hoven 30 ter Ekehaar
Telefoonnummer: 0622356470
Seth Esenkbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Brink Multimedia Hij/zij is te bereiken via info@brinkmultimedia.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Brink Multimedia verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– IP-adres
– Locatiegegevens
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Brink Multimedia verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@brinkmultimedia.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Brink Multimedia verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Brink Multimedia analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.
– Brink Multimedia volgt jouw surfgedrag over verschillende websites waarmee wij onze producten en diensten afstemmen op jouw behoefte.
– Brink Multimedia verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Brink Multimeida neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het
gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Brink Multimedia) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Brink Multimedia bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Facebook pixel gegevens bewaartermijn 2 jaar reden van dit termijn is website analyse
Reactflow gegevens bewaartermijn 1 jaar reden van dit termijn is website analyse
Google analytics bewaartermijn 2 jaar reden van dit termijn is website analyse
Cookie gegevens bewaartermijn 1 jaar reden van dit termijn is website analyse
Formulier gegevens bewaartermijn 7 jaar reden van dit termijn is belasting zaken
Google adwords gegevens bewaartermijn 18 maanden reden van dit termijn is advertentie doeleinden

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Brink Multimedia verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Slimmer in huis blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Slimmer in huis gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Slimmer in huis gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

 

Cookie: Googly Analytics
Naamutma, utmb, utmc, utmv en utmz
FunctieMet Google Analytics meten we hoe je Slimmerinhuis.nl gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van het product dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van producten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder dit cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.
Bewaartermijn: 2 jaar

Link naar privacyverklaring Google Analytics:  https://policies.google.com/privacy

 

Cookie: Facebook
Naamlu, xs, s, presence, act, c_user, csm, p, fr, datr
FunctieDit cookie ziet welke producten je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op Facebook. Zonder deze cookies loop je persoonlijke aanbiedingen mis.
Bewaartermijn: 2 jaar

Link naar privacyverklaring Facebook:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Cookie: Doubleclick
Naamid, _drt_, __gads
FunctieDit cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. Zo kunnen we je relevante advertenties tonen op onze (partner)sites. We kunnen bijhouden hoe vaak je een advertentie al hebt gezien, of je op advertenties klikt en of je bestellingen plaatst nadat je een advertentie hebt gezien of hierop hebt geklikt. Zonder dit cookie loop je persoonlijke aanbiedingen mis.
BewaartermijnDit cookie komt van Google en wordt na maximaal 18 maanden verwijderd.

Link naar privacyverklaring google Doubleclick:  https://www.facebook.com/policies/cookies/

 

CookieReactflow
NaamsessionStorage and localStorages
FunctieDit cookie ziet welke pagina’s je bekijkt. dit zorgt er voor dat wij goed ik kaart kunnen brengen hoe jij de website ervaart en of wij hier nog verbeteringen kunnen toepassen voor de toekomst. Zonder dit cookie kan het zijn de we de website niet kunnen scannen op fouten tijdens het gebruik van de website.
BewaartermijnDit cookie komt van Reactflow en wordt na 1 jaar verwijderd.

Link naar privacyverklaring Reactflow:  https://reactflow.com/privacy

 

Cookie: Cookiemelding
Naamid, _drt_, __gads
FunctieDit cookie gebruiken we om te onthouden of je de cookiemelding wel of niet gesloten hebt. Zonder dit cookie zal de melding niet permanent gesloten kunnen worden.
Bewaartermijn: 1 jaar

Link naar privacyverklaring: We delen je informatie niet met derden.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@brinkmultimedia.nl .

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Brink Multimedia zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

Slimmer in huis wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Slimmer in huis neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@brinkmultimedia.nl